maandag 20 juni 2011

Theologen Top Tien

Tijdens de Nacht van de Theologie wordt een prijs uitgereikt voor een initiatief, bijzondere activiteit of sterke media-presentie waarmee de theologie een gezicht gekregen heeft. Een Oscar voor godgeleerden. Gek genoeg heb ik van twee van de drie genomineerden nog nooit gehoord. Zou dat wat over mij zeggen of wat over die prijs? Lijstjes zijn subjectief, daar zullen we het maar op houden. Toch vraag ik het graag aan mensen: 'wie inspireert jou in de theologie?'. Vaak blijft het lang stil. Dat is jammer. Als theoloog leef je van inspiratie en daar hoort ook bij dat je mensen kunt bewonderen. Ik stelde een persoonlijke Theologen Top Tien samen. Hier komt ie.


10. Matthias Smalbrugge
Matthias is predikant in Aerdenhout en bijzonder hoogleraar europese cultuur en christendom aan de VU. Zijn speeches zijn prikkelend, erudiet en tegendraads. Als je als verlichte burger of moderne gelovige een prettig wereldbeeld bij elkaar gedacht hebt, dan word je door Matthias flink te grazen genomen. Ontdekkende theologie en dat uit een vrijzinnige hoek...


9. Mechteld Jansen
Mechteld is hoogleraar missiologie aan de PthU. Haar presentatie is fris en vlot en met de nodige zelfspot. Een verademing om naar te luisteren.


8. Udo Doedens
Udo is predikant in Gouda en scribent van het obscure blaadje In de Waagschaal. Hij combineert vroomheid, engagement en een messcherpe theologie met een groot schrijftalent. Inspirator en intelligent theoloog die een doorbraak naar een groter publiek verdient.7. Jean-Jacques Suurmond
Meesterlijke columnist (dagblad Trouw) met een volstrekt souvereine positie in de theologie: in zekere zin is zijn project de opheffing van de theologie te noemen.

6. Abeltje Hoogenkamp
Het is een beetje gek om je eigen geliefde in een top tien op te nemen, maar ik doe het toch. Toen Abeltje zes jaar geleden het plan 'De Preek van de Leek' lanceerde zag niemand er wat in; ook ik niet. Het is inmiddels het meest succesvolle en vernieuwende project in het land (zeg ik).


5. Jacobine Geel
Over Jacobine wordt volkomen ten onrechte onaardig gedaan. Ik vind haar een ongelofelijk goede vakvrouw, die onnoemelijk veel betekent voor de kerk.4. Huub Oosterhuis
Zesenzeventig en nog iedere dag aan het werk: bijbelvertalen, dichten, een cultureel centrum leiden. Of zijn 'Nieuwe Liefde' een succes wordt weet ik niet, maar ik bewonder Huub als schriftgeleerde en ijveraar voor vreemdelingenrechten.


3. Antoine Bodar
Zonder twijfel de theoloog met de grootste landelijke bekendheid. Kan de traditie vertegenwoordigen én er afstand van nemen. Wat een souplesse in het maatschappelijk debat. Een voorbeeld op grote hoogte.


2. Ruard Ganzevoort
Eigentijds en scherpzinnig theoloog die veel weet van machtsstructuren en hun werking. Actief politicus, boeiend spreker, sterke bestuurder. Het eind is nog niet in zicht.


1. Erik Borgman
Geleerde die makkelijk praat en uitlegt voor een groot publiek. Zijn boek Metamorfosen is hét theologische boek van de afgelopen tien jaar. Over Jezus als anti-messiaanse gestalte: een wending van Barthiaans formaat.


2 opmerkingen:

positron zei

Smalbrugge, Jansen, Hoogenkamp, Bodar - stuk voor stuk minkukels. Zie de reacties in Trouw (Religie), idem radio Kunststof. Etc.

Als deze lieden al tot de 'Top Tien' gerekend worden, dan vraag ik me af wat de rest voorstelt, en nog meer: wat de theologie voorstelt.

August zei

Positron meent: "Smalbrugge, Jansen, Hoogenkamp, Bodar - stuk voor stuk minkukels. ... Als deze lieden al tot de 'Top Tien' gerekend worden, dan vraag ik me af wat de rest voorstelt," +++ Sta mij toe, nederig, deze vraag te stellen aan de zeer eerwaarde en hooggeleerde heer Positron: "Who the F. is Positron en waaruit bestaan zijn grote verdiensten, dat hij zich deze toon en dit oordeel aanmatigt ??"